Susan Shaye Photography | Nashoba Girls Varsity Basketball vs Medway 2/25/15