Susan Shaye Photography | Baseball St. John's Prep @ St. John's Shrewsbury 5/26/16