Susan Shaye Photography | Nashoba JV Hockey vs Leominster 2/20/15